Therapie

"Voor welke problemen kan je bij ons terecht?"

Wenst u opnieuw goed te kunnen functioneren tijdens het dagelijks leven of wilt u opnieuw topsportprestaties leveren? U kan bij ons terecht!

Onze praktijk richt zich op patiënten met musculoskeletale problemen. Wat wordt hieronder verstaan? Enkele voorbeelden:

  • Aandoeningen van rug- en nek
  • Aandoeningen van alle gewrichten van bovenste en onderste lidmaat
  • Aandoeningen van het kaakgewricht (temporomandibulaire problematiek)
  • Acute letsels van gewrichten, botten en spieren
  • Overbelastingsletsels
  • Post-operatieve behandelingen (bv. na breuken, herstel van gewrichtsbanden,…..)
  • Reconditionering

Indien we van mening zijn dat u beter kan geholpen worden door andere collega’s, aarzelen we niet u deskundig door te verwijzen en verder te helpen. Uiteraard wordt de voorschrijvende arts hierover steeds correct geïnformeerd.

"Wat doen we?"

Indien je bij ons in behandeling komt, zal u steeds eerst bevraagd worden over de klachten en uitgebreid onderzocht worden. Pas nadien wordt overgegaan tot behandelen. Indien nodig wordt bijkomend contact opgenomen met de voorschrijvende arts. De behandelingen die worden gebruikt zijn steeds gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen binnen het domein van de (musculoskeletale) revalidatie, aangevuld met klinische ervaring.

We trachten de behandelingen steeds individueel aangepast te geven in functie van uw specifieke noden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische technieken zoals:

Manueel therapeutische technieken

Deze technieken (ook mobilisatietechnieken genoemd) zijn er op gericht om de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren. Mobilisatietechnieken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, met onder meer ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van manipulaties (door sommige mensen kraken genoemd).

Oefentherapie

Indien u beslist bij ons in behandeling te komen, zal u steeds gevraagd worden om (na verloop van tijd) oefeningen uit te voeren. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat voor vele aandoeningen, oefeningen meer garantie geven op langdurige verbetering dan wanneer alleen passieve benaderingen (bv. mobilisatie) worden gebruikt.

Myofaciale therpie/ Massage / Trigger point therapie

Myofasciale Therapie behandelt specifieke pijn en pijnpunten. Deze ontstaan door een verkeerd functioneren van spier(groep) en zijn grotendeels een gevolg van een foutieve houding. Massage, manuele rekkingstechnieken (stretching) of trigger point therapie (onder de vorm van Dry-Needling) maken steeds deel uit van een totaalbenadering en vormen geen op zich bestaande behandelingsvormen.

Neurodynamische technieken

Indien betrokkenheid van zenuwen wordt vermoed in het onderhouden van een pijnklacht, worden hiervoor de nodige technieken gebruikt. Dit vormt opnieuw een onderdeel van een totaalbenadering. Voor het opstarten van deze therapievorm wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele beperkingen opgelegd door de arts of met belangrijke beschadigingen van zenuwstructuren, aangegeven door de voorschrijvende arts.

Kinesitherapie = “revalideren door bewegen”

Dit vormt een essentiële basis in onze benadering van alle patiënten. Elke patiënt wordt gestimuleerd om te oefenen om een zo hoog mogelijk activiteitenniveau te bereiken. Dit eindniveau wordt bepaald voor elke patiënt afzonderlijk en kan gaan van het goed dagelijks functioneren tot en met topsport.